FAST PARABOL

Fast parabol vil si at tallerkenen alltid står i samme retning. Den kan utstyres med fra ett til 16 hoder, dvs at hvert hode er fast innstilt på en satellitt. 

Faste parabolanlegg er i dag vanligst, fordi det ikke kreves dyrt utstyr for å dreie parabolen til riktige posisjoner og at vedlikeholdsutgiftene som regel også blir lavere.  

Hvor mange hoder et fast anlegg skal utstyres med, er avhengig av hvilke og hvor mange kanaler brukeren ønsker å se.

 

MOTORISERT PARABOL

Motoriserte paraboler har ett hode. For å ta ned ulike satellitter, må den ha en styringsenhet og motor som dreier antenna mot den satellitten som overfører ønsket kanal.

Antallet satellitter som kan tas ned er ubegrenset, men det er ikke mulig å ta ned kanaler fra ulike satellitter samtidig.

Motoriserte parabolanlegg vil oftest være dyrere enn faste både i innkjøp og i vedlikehold.

Til parabolsiden