Kartskisse for å finne fram til Skarphagavn. 34

Følg Smidsrødveien ca. 2 km. sydover fra Teie torg. Skarphagavn. 

tar av til høyre i bunnen av en lang bakke med forretninger på 

begge sider. Følg veien rundt en krapp sving til høyre. Ta av til 

venstre inn grusvei midt i bakken ca. 50 m etter svingen.

 

  Til forsiden